Το forum της εσωτερικής αναζήτησης και αφύπνισης
 
ΦόρουμΦόρουμ  ΠόρταλΠόρταλ  ΗμερολόγιοΗμερολόγιο  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  Σύνδεση  
Η ώρα...είναι
ο χώρος μας στο facebook

Πρόσφατα Θέματα
Πλοήγηση
 Πόρταλ
 Ευρετήριο
 Κατάλογος Μελών
 Προφίλ
 Συχνές Ερωτήσεις
 Αναζήτηση
Κορυφαίοι συγγραφείς
Ο λ ύ μ π ι ο ς (442)
 
ΑΡΤΕΜΙΣ (223)
 
ecyse (92)
 
EKATH (78)
 
dimig (73)
 
Ιππολύτη Αμαζών (59)
 
Δάφνη (22)
 
ΟΡΦΕΑΣ (19)
 
'Ατροπος (15)
 
astro (14)
 
Στατιστικά
Τα μέλη μας είναι συνολικά 140
Το νέο μέλος στις συζητήσεις μας είναι ο/η kanlyo

Τα μέλη μας έχουν δημοσιεύσει συνολικά 1149 θέματα σε 453 θέματα
οι επισκέπτες μας
Counters
Free Counter

Μοιραστείτε | 
 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΙΟΤΟ)

Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
ecyse
ενεργό μέλος
ενεργό μέλος
avatar


ΔημοσίευσηΘέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΙΟΤΟ)   Δευ Ιουν 08, 2009 2:59 am

ΟΔΗΓΊΑ 2004/101/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 27ης Οκτωβρίου 2004
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του
πρωτοκόλλου του Κιότο
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ (3) καθιερώνει σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας («Κοινοτικό σύστημα»), για να προωθήσει τη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο απο-
δοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσμα-
τικό, αναγνωρίζοντας ότι, μακροπρόθεσμα, οι συνολικές
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά
70 % περίπου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Αποσκοπεί
να συμβάλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Κοινότητας
και των κρατών μελών της να μειώσουν τις ανθρωπογενείς
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, βάσει του πρωτοκόλλου του
Κιότο, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/358/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ
ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου του
Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλι-
ματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών
δεσμεύσεων (4).
(2) Κατά την οδηγία 2003/87/ΕΚ, η αναγνώριση πιστωτικών
μορίων που απορρέουν από βασιζόμενους σε σχέδια μηχανι-
σμούς για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων από το 2005 θα
αυξήσει την αποδοτικότητα, από πλευράς κόστους, της
επίτευξης μειώσεων των παγκοσμίων εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και θα προβλεφθεί σε διατάξεις για τη σύνδεση
των βασιζόμενων σε σχέδια μηχανισμών του Κιότο,
συμπεριλαμβανομένων της κοινής εφαρμογής (JI) και του
μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM), με το κοινοτικό
σύστημα.
(3) Η σύνδεση των βασιζόμενων σε έργα μηχανισμών του Κιότο με
το κοινοτικό σύστημα διασφαλίζει την περιβαλλοντική του
ακεραιότητα, και συγχρόνως προσφέρει την ευκαιρία να
χρησιμοποιούνται τα πιστωτικά μόρια εκπομπής που
δημιουργούνται από δραστηριότητες έργων επιλέξιμων βάσει
των άρθρων 6 και 12 του πρωτοκόλλου του Κιότο, ώστε να
εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών
εκμετάλλευσης βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Έτσι θα διευρυνθεί το φάσμα επιλογών
συμμόρφωσης, με χαμηλό κόστος, στο πλαίσιο του κοινοτικού
συστήματος, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του
συνολικού κόστους συμμόρφωσης προς το πρωτόκολλο του
Κιότο, με ταυτόχρονη βελτίωση της ρευστότητας στην κοινο-
τική αγορά δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Με
την τόνωση της ζήτησης για πιστωτικά μόρια από JI, οι κοινο-
τικές εταιρείες θα επενδύσουν στην ανάπτυξη και τη μεταφορά
προηγμένων περιβαλλοντικώς ορθών τεχνολογιών και
τεχνογνωσίας. Θα τονωθεί επίσης η ζήτηση για πιστωτικά
μόρια από τον CDM και έτσι θα βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες
χώρες που φιλοξενούν έργα CDM να επιτύχουν τους στόχους
τους για αειφόρο ανάπτυξη.
(4) Επιπλέον της χρήσης των βασιζόμενων σε έργα μηχανισμών
του Κιότο από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, καθώς
και από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα εκτός του κοινοτικού
συστήματος, οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να συνδέονται
με το κοινοτικό σύστημα, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η
συμβατότητα με τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για
τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) και το πρωτόκολλο του
Κιότο και με μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται
βάσει αυτού, καθώς και με τους στόχους και την αρχιτεκτο-
νική του κοινοτικού συστήματος και των διατάξεων που
θεσπίζονται με την οδηγία 2003/87/ΕΚ.
(5) Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε φορείς
εκμετάλλευσης από το 2005 να χρησιμοποιούν
πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) και από το 2008 να
χρησιμοποιούν μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU) εντός
του κοινοτικού συστήματος. Η χρήση CER και ERU εκ μέρους
των φορέων εκμετάλλευσης από το 2008 μπορεί να
επιτρέπεται μέχρι ένα ποσοστό της κατανομής σε κάθε
εγκατάσταση, το οποίο προσδιορίζεται από κάθε κράτος μέλος
στο εθνικό του σχέδιο κατανομής. Η χρήση πραγματοποιείται
μέσω της εκχώρησης και της άμεσης παράδοσης δικαιώματος
σε αντάλλαγμα CER ή ERU. Δικαίωμα που εκχωρήθηκε σε
(6) Ο κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τυποποιημένο και
ασφαλές σύστημα μητρώων, ο οποίος πρόκειται να εγκριθεί
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας
2003/87/ΕΚ και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης
αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με μηχα-
νισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα
και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο (1), θα προβλέπει
τις σχετικές διεργασίες και διαδικασίες στο σύστημα μητρώων
για τη χρήση CER κατά την περίοδο 2005-2007 και εφεξής,
και για τη χρήση των ERU κατά την περίοδο 2008-2012 και
εφεξής.
(7) Κάθε κράτος μέλος θα αποφασίζει το όριο για τη χρήση των
CER και ERU από δραστηριότητες έργου, λαμβάνοντας
καταλλήλως υπόψη τις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου
του Κιότο και των συμφωνιών του Μαρακές, προς εκπλήρωση
των εκεί προβλεπομένων απαιτήσεων ότι η χρήση των
μηχανισμών θα πρέπει να είναι συμπληρωματική της εσωτε-
ρικής δράσης. Επομένως, η εγχώρια δράση θα αποτελεί σημα-
ντικό στοιχείο της πραγματοποιούμενης προσπάθειας.
( Σύμφωνα με την UNFCCC και το πρωτόκολλο του Κιότο,
καθώς και τις μεταγενέστερες αποφάσεις που εγκρίθηκαν βάσει
αυτών, τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν
τις CER και τις ERU που προκύπτουν από πυρηνικές
εγκαταστάσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις
που ανέλαβαν βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του
πρωτοκόλλου του Κιότο και της απόφασης 2002/358/ΕΚ.
αντάλλαγμα CER ή ERU αντιστοιχεί σε αυτή την CER ή ERU.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΙΟΤΟ)
Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
 :: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :: ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ-
Μετάβαση σε: